Välkommen!

Det kompletta riv/håltagningsföretaget.

Sjutton man starka Näsum Betonghåltagning AB är ett komplett serviceföretag som utför sågning, borrning och rivningar.

Våra servicebilar är utrustade med det senaste inom håltagning/sanering

Vårt arbetsområde är Skåne, Blekinge och kronobergslän.

-Vi är speciallicerade på tunga invändiga rivningar inom industrin. Det är där vårt kvalitets- och säkerhetstänkande verkligen kommer till sin rätt, men vi utför självklart alla förekommande uppdrag inom branschen åt både små och stora kunder.

Bland våra meriter syns bland annat:

 

  • Domushuset i Kristianstad
  •  Nedsågning av betongskorsten på 50 meter
  • Sågning och nedlyftning av betongvägg
  • Sågning och sänkning av golv för nytt storfundament
  • Nedsågning av 90 ton tung betongplattform
  • Ombyggnader av vattenkraftverk
  • Sågning och nedbilning av parkeringsdäck
  • och mycket mer!

 

NYHET!

Vi har en helt ny broschyr där ni kan få en inblick av företaget, tryck på nedanstående bild för att läsa den